Profil

Danfond A/S er en dansk virksomhed med dyb erfaring med handel og produktudvikling inden for kødbranchen. Ved hjælp af højt specialiserede medarbejdere hjælper vi leverandører og kunder med at navigere de internationale markeder for animalske proteiner og fedtstoffer.

Vores afdeling for konsumvarer er specialiseret i indkøb og salg af især svine- og oksekød til diverse internationale nichemarkeder.

Vores biproduktafdeling er specialiseret i produktudvikling, indkøb, håndtering/indfrysning og salg af animalske biprodukter. Vi køber biprodukter fra

  • fiske-,
  • svine- og
  • oksekødsindustrierne

og videreformidler det til kunder og partnere inden for foderbranchen samt andre brancher.

 

Fordelagtige logistik- og lagerløsninger - samt egen indfrysningsfacilitet - er en integreret del af vores ydelser.

Aktiviteterne - herunder udvikling af forbedrede anvendelsesmåder af produkter - sker i tæt samarbejde med vore partnere. Vi fokuserer på langsigtede relationer til gensidig glæde.

Danfond A/S driver sin virksomhed med integritet og med respekt for vores omverden. Vi mener, at høje standarder og vores dybe rødder i kød- og ingrediens industrien er afgørende for succes.

Vi søger løbende at udvikle og udnytte nye forretningsmuligheder, som sikrer leverandører og andre forretningspartnere værdiskabende varer og services.Vores forretning er bygget på gensidig tillid og langsigtet samarbejde med vores forretningspartnere. Fleksibilitet er vores styrke.