Aktiviteter

Danfond A/S beskæftiger sig inden for to hovedområder:

 • Sourcing af kødråvarer til videre forarbejdning i levnedsmiddelindustrien
 • Animalske biprodukter til pelsdyrfoder, petfood, compound feed, den farmaceutiske industri og andre formål

Vi tilstræber at skabe værdi ved at:

 • Afsøge markedet nationalt og internationalt for egnede kvalitetsråvarer
 • Proaktivt at afdække nye råvareløsninger og udvikle nye, velegnede produkttyper
 • Sikre stabile forsyninger til vore kunder, bl. a. i kraft af egen indfrysning og fryselager
 • Opbevare og finansiere varestrømme samt agere buffer imellem leverandører og kunder
 • Analysere og opfylde kundernes behov i et foranderligt marked
 • Bistå kunder og leverandører med udligning af sæson- og markedsudsving
 • Gennemføre kvalitets- og sikkerhedskontrol og relevant auditering i alle led
 • Udføre optimale, effektive og sikre logistikløsninger, med afsæt i individuelle behov
 • Sikre rigtige priser på baggrund af intens markedsovervågning
 • Drage nytte af vor mangeårige erfaring i markedet og vore langvarige, personlige forretningsrelationer
 • Levere høj og fleksibel service med et godt humør


Danfonds aktiviteter udøves fra kontoret i Sønderborg samt indfrysningsfabrikken og fryseanlægget i Hanstholm.